Zebrania Rady Rodziców

 

Zebranie Rady Rodziców 27-09-2021:

We wrześniu udało się sfinansować z funduszy Rady Rodziców wydruk 88 skryptów dla klas ósmych, koszt 1800 złotych.

 1. Udzielona została zgoda na organizowanie zbiórek harcerskich na terenie szkoły.
 2. Rada Rodziców została poproszona o sporządzenie opinii o wybranych nauczycielach.
 3. Zostały zatwierdzone dni dyrektorskie.
 4. Rozmawialiśmy o możliwości stałego dofinansowanie świetlicy na nagrody i inne działania, aktualnie organizowana jest szkolna zbiórka różnych pomocy dla dzieci przez wszystkie klasy, które zostaną przekazane do świetlicy.
 5. Propozycja powrotu do zajęć z dietetykiem o cukrze dla klas 1-2.
 6. Rozważamy możliwość powrotu biegów górskich organizowanych w szkole.
 7. Zbieraliśmy propozycje na atrakcje dla uczniów celem integracji.
 8. Propozycja, aby podczas kiermaszu świątecznego dochód z poszczególnych klas przeznaczony był na wspólny cel dla uczniów.
 9. Możliwość organizowania kółek tematycznych dla uczniów, czy będą, jakie i kiedy, możliwe wsparcie RR.
 10. Omawialiśmy tematykę doradztwa zawodowego dla 8 klas, czym się kierować przy wyborze liceum, testów psychologicznych.
 11. Możliwość kontynuowania projektu Kolorowa Szkoła, dalszy etap na drugim piętrze, sale tematyczne robione przez grafika, pod warunkiem, że znajdą się na to fundusze.

  Stworzone przez admin, 14.03.2014 14:49
  Zmodyfikowane przez Łukasz (Sekretarz RR), 07.10.2021 12:59