Najczęściej zadawane pytania

 

Dlaczego RR kupuje środki czystości i artykuły biurowe?
W roku szkolnym 2013/14, podobnie jak w poprzednich latach, Rada Rodziców zaplanowała w swoim budżecie 500 zł na zakup środków czystości i 500 zł – na zakup art. biurowych.
To i tak niewiele w stosunku do potrzeb Szkoły.
W §4210 w budżecie przyznanym Szkole przez m. st. Warszawa na 2014 rok znalazła się suma 10 590 zł.
Wyłącznie z tego § Szkoła może kupować:
– środki czystości,
– artykuły biurowe: papier, tonery, tusze
– programy komputerowe,
– komputery i monitory,
– farby, śruby i kołki itp.,
– ławki, szafki…
W 2013 roku jedynie na środki czystości wydano w Szkole 8016, 96 zł, a na artykuły biurowe – 1524,05 zł, czyli w sumie – 9541,01 zł.
A gdzie pieniądze na inne, ww. rzeczy…?
§4210 w 2013 r. opiewał na podobną sumę, co w bieżącym.

Z tego zestawienia jasno wynika, że wsparcie nas – Rodziców i tak jest niewielkie w stosunku do potrzeb, bo pieniądze, które Szkoła otrzymuje od miasta pokrywają nieznaczną ich część.
Stąd powtarzające się apele o przynoszenie do Szkoły ryz papieru do xero, czy inne formy wsparcia nie tylko w gotówce, ale i rzeczowego.

  Stworzone przez admin, 05.03.2014 17:35
  Zmodyfikowane przez , 02.04.2014 13:53