Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium:
Przewodniczący – Dorota Anczewska (kl. 3c)
Wic
eprzewodnicząca – Aneta Cielebąk (kl. 4c)
Sekretarz – Jacek Król (kl. 6b)
Skarbnik – Katarzyna Sądecka-Bisek (kl. 5b)
Członek – Gabriela Borkowska (kl. 2b)

 

 

 

 

  Stworzone przez admin, 06.02.2014 18:35
  Zmodyfikowane przez Rada Rodziców, 09.10.2017 7:35