Sty 062017
 

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 1-2 % budżetu każdej dzielnicy.

Startuje właśnie IV edycja budżetu partycypacyjnego, w ramach której będą wybierane projekty do realizacji w 2018 roku. Zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów, które będą służyć mieszkańcom Falenicy.

14 stycznia w Urzędzie Dzielnicy Wawer
będzie dogodna okazja, by wniosek taki omówić i przygotować z pomocą fachowców! Zapraszamy do udziału!